Ο ηλεκτρισμός το 2000

Πείραμα πυρηνικού αντιδραστήρα
Εσωτερικό πειραματικού πυρηνικού αντιδραστήρα σύντηξης.

Καθώς τα αποθέματα κάρβουνου, πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν είναι ανεξάντλητα, πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι παραγωγής ηλεκτρισμού. Εκτός λοιπόν από τις ήπιες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, ενέργεια κυμάτων κ.λ.π.), υπάρχει ένας ακόμη εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι ο θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.
Η διαφορά του από τους σημερινούς αντιδραστήρες είναι ότι δίνει ενέργεια με πυρηνική σύντηξη κι όχι με πυρηνική σχάση. Χρησιμοποιεί δηλαδή για καύσιμα ενώσεις που βρίσκονται στο άφθονο θαλασσινό νερό και όχι το σπάνιο ουράνιο που χρησιμοποιούν οι συμβατικοί αντιδραστήρες.
Με άλλα λόγια, είναι μία πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
Επίσης, ραγδαίες εξελίξεις υπάρχουν και στις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στις μεταφορές. Ηλεκτρικά τρένα και αυτοκίνητα έχουν ήδη δημιουργηθεί και προβλέπεται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια.