Ο νόμος του Joule

Τζέημς Τζάουλ
Ο Άγγλος φυσικός Τζέημς Τζάουλ.

Είναι γνωστό, ότι όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα, τότε θερμαίνεται. Αυτή η παρατήρηση ερευνήθηκε ποσοτικά από τον ʼγγλο φυσικό Τζέημς Τζάουλ (James Prescott Joule) το 1841. Αυτός βύθισε σε νερό ένα σύρμα που διαρρεόταν από ηλεκτρικό ρεύμα και με ένα θερμόμετρο μέτρησε την ανύψωση της θερμοκρασίας του νερού λόγω της θέρμανσης του αγωγού.
Έτσι διατύπωσε τον σχετικό νόμο, ο οποίος πήρε το όνομα του και λέει ότι:
“η θερμότητα που απελευθερώνεται από τον αγωγό είναι ανάλογη της αντίστασης του, του τετραγώνου της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει και βέβαια του χρονικού διαστήματος που αυτός διαρρέεται από ρεύμα”.
Επίσης ο Τζάουλ είπε ότι είναι δυνατή και η αντίστροφη μετατροπή, δηλαδή η θερμότητα να μας δώσει ηλεκτρισμό. Σήμερα ξέρουμε ότι είχε δίκιο και στην παρατήρηση του αυτή στηρίζεται το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο.
Τα συμπεράσματα της έρευνας του Τζάουλ ήταν η βάση της “Αρχής διατήρησης της ενέργειας”, η οποία διατυπώθηκε πολύ αργότερα.