Ρεύμα από πυρηνική ενέργεια

Πυρηνικός αντιδραστήρας
Πυρηνικός αντιδραστήρας, ο οποίος χρησιμοποιεί ως επιβραδυντή νερό σε υψηλή πίεση.

Το 1956 έγινε στην Αγγλία ένα πολύ σημαντικό βήμα στην παραγωγή του ηλεκτρισμού. Εγκαινιάστηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, ο πρώτος πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού στο Calder Hall, στον οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η ενέργεια του ατόμου για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο σταθμός αυτός λειτουργεί μέχρι σήμερα, μαζί με εκατοντάδες πλέον άλλους σε όλο τον κόσμο.