Τα δύο είδη ηλεκτρισμού

Τα δύο είδη ηλεκτρισμού του Ντυφέ.
Τα δύο είδη ηλεκτρισμού του Ντυφέ.

Ένας Γάλλος φυσικός, ο Ντυφέ (Francois de Gisternay Dufay), ανακοίνωσε το 1733 την ύπαρξη δυο τύπων ηλεκτρισμού.
Ο ένας, που προερχόταν από το τρίψιμο γυαλιού ονομάστηκε “υαλώδης”, ενώ ο άλλος που δημιουργόταν από το κεχριμπάρι “ρητινώδης”.

Παρατήρησε ακόμα οτι μεταξύ σωμάτων με το ίδιο είδος ηλεκτρισμού ασκούνται απωστικές δυνάμεις, ενώ μεταξύ σωμάτων με διαφορετικό είδος ηλεκτρισμού ελκτικές δυνάμεις.