Αιολικός σταθμός

ανεμογεννήτρια
Μια τυπική ανεμογεννήτρια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε μηχανική είναι μια πολύ παλιά ιστορία.
Οι ανεμόμυλοι εκμεταλλεύονταν τον άνεμο για άντληση νερού και για άλεσμα καρπών εδώ και πολλούς αιώνες.
Πρόσφατα όμως σχεδιάστηκαν νέοι “ανεμόμυλοι”, στους οποίους τα φτερά αντικαταστάθηκαν με αεροδυναμικά πτερύγια. Τα πτερύγια αυτά περιστρέφονται με τη βοήθεια του ανέμου γύρω από έναν άξονα, δίνοντας κίνηση σε μια γεννήτρια. Όλο το σύστημα τοποθετείται στην κορυφή ενός πύργου στήριξης και με τον έλεγχο ενός υπολογιστή στρέφεται έτσι ώστε πάντα να είναι στη διεύθυνση του ανέμου. Οι σύγχρονοι αυτοί ανεμόμυλοι ονομάστηκαν “ανεμογεν-νήτριες”.
Οι ανεμογεννήτριες, λειτουργούν αποτελε-σματικά μόνο για ταχύτητες ανέμων πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο. Αν η ταχύτητα του ανέμου πέσει κάτω από το όριο αυτό, τα πτερύγια ακινητοποιούνται, όπως και σε περίπτωση θύελλας.
Σήμερα στις ΗΠΑ έχουν δημιουργηθεί ολόκληρες φάρμες με ανεμογεννήτριες, οι οποίες παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς να καταργούν τις γεωργικές καλλιέργειες και το βασικότερο, χωρις να μολύνουν το περιβάλλον.