Ηλεκτρικό δίκτυο

Ηλεκτρικό δίκτυο
Σχηματική παράσταση του σύγχρονου ηλεκτρικού δικτύου

Μια τυπική γεννήτρια ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, δίνει εναλλασσόμενη τάση της τάξης των 25.000 Volt.
Έξω από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, υπάρχουν μετασχηματιστές, οι οποίοι ανεβάζουν την τάση στα εκατοντάδες χιλιάδες Volt, μια και κατά την μεταφορά υψηλής τάσης χάνουμε λιγότερο σε ενέργεια.
Το ρεύμα φτάνει στους υποσταθμούς, οι οποίοι και πάλι με τη βοήθεια μετασχηματιστών κατεβάζουν την τάση, πριν τη διοχετεύσουν στα σπίτια μας, για να μην καταστραφούν οι διάφορες οικιακές συσκεύες.