Ηλιακοί σταθμοί

Συγκρότημα ηλιακής ενέργειας
Συγκρότημα ηλιακής ενέργειας στην έρημο Μοχάμπε των Η.Π.Α. Παράγει ηλεκτρισμό με κάτοπτρα που ελέγχονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η ηλιακή ενέργεια έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα: Είναι ανεξάντλητη και δε μολύνει το περιβάλλον.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες εκμετάλλευσης της. Κατ’ αρχήν υπάρχει το φωτοβολταικό στοιχείο. Αυτό είναι μια συσκευή, η οποία μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως το ηλεκτρικό ρεύμα που μας δίνει, έχει χαμηλή τάση και δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί.
Έτσι η σύγχρονη τεχνολογία προσπάθησε να εκμεταλλευθεί τη θερμότητα που μας δίνει ο ήλιος για να παράγουμε ηλεκτρισμό.
Σήμερα υπάρχουν ορισμένοι σταθμοί, όπως αυτός της φωτογραφίας, στους οποίους έχουμε κάτοπτρα που στρέφονται συνεχώς προς τον ήλιο, ανακλούν τις ακτίνες του και τις εστιάζουν σε σωλήνες με λάδι ειδικού τύπου. Το λάδι υπερθερμαίνεται και βράζει ποσότητες νερού. Ο ατμός που παράγεται κινεί τις τουρμπίνες, οι οποίες με τη σειρά τους μεταδίδουν την κίνηση σε γεννήτριες, παράγοντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα.