Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

Διάφοροι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Διάφοροι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ηλεκτρική ενέργεια μπορούμε να πάρουμε πρακτικά από κάθε άλλη μορφή ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά όμως δόθηκε ιδιαίτερο βάρος (όπως ήταν φυσικό) στους τρόπους παραγωγής ηλεκτρισμού που συνέφεραν περισσότερο οικονομικά.

Έτσι σήμερα έχουμε οργανωμένους θερμοηλεκτρικούς, υδροηλεκτρικούς και πυρηνικούς σταθμούς, ενώ γίνεται μια προσπάθεια για ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών αλλά και άλλων σταθμών για εκμετάλλευση των ήρεμων πηγών ενέργειας.

Όλοι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί μετατρέπουν κάποιο είδος ενέργειας (θερμική, πυρηνική, δυναμική κ.λ.π.) σε κινητική ενέργεια κάποιας τουρμπίνας (ή αλλιώς στροβίλου), η οποία θέτει σε κίνηση μια γεννήτρια και μας δίνει τελικά ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό που διαφέρει λοιπόν στους διάφορους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, είναι το “καύσιμο” που χρησιμοποιούν.