Ηλεκτρομαγνήτης

ηλεκτρομαγνήτης
Τα διάφορα μέρη ενός πεταλοειδή ηλεκτρομαγνήτη

Αν τυλίξουμε ένα λεπτό μονωμένο σύρμα, πυκνά γύρω από ένα μολύβι και έπειτα αφαιρέσουμε το μολύβι, δημιουργείται ένα “πηνίο” ή αλλιώς “σωληνοειδές”. Αν περάσουμε και μια ράβδο σιδήρου (την οποία ονομάζουμε πυρήνα) από το εσωτερικό του πηνίου έχουμε έναν ηλεκτρομαγνήτη.
Όταν το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, ο σίδηρος μαγνητίζεται και συμπεριφέρεται σαν φυσικός μαγνήτης. Το σημαντικό όμως είναι ότι μόλις διακοπεί η παροχή ρεύματος, ο ηλεκτρομαγνήτης χάνει τις μαγνητικές του ιδιότητες. Με άλλα λόγια έχουμε ένα μαγνήτη, ισχυρότερο από τους φυσικούς και το βασικότερο, με μαγνητικές ιδιότητες μόνο για όσο θέλουμε εμείς.
Εφαρμογές του ηλεκτρομαγνήτη είναι το τηλέφωνο, το ηλεκτρικό κουδούνι, οι αυτόματες ηλεκτρικές κλειδαριές, οι ηλεκτρομαγνητικοί γερανοί, ενώ ηλεκτρο-μαγνήτης χρησιμοποιείται και στα μικρόφωνα, τα μεγάφωνα, τα μαγνητόφωνα κ.α.