Λαμπτήρας

Μέρη ηλεκτρικού λαμπτήρα
Τα διάφορα μέρη ενός σύγχρονου ηλεκτρικού λαμπτήρα.

Η πιο σημαντική ίσως εφαρμογή του ηλεκτρισμού είναι ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Ο φωτισμός στις μέρες μας είναι τόσο απλός, όσο το πάτημα ενός διακόπτη.
Σήμερα κυκλοφορούν πλέον διάφορα είδη λαμπτήρων: οι λαμπτήρες φθορισμού, πυράκτωσης, αλογόνου, ατμών νατρίου κ.α.
Οι πλέον συνηθισμένοι είναι οι λαμπτήρες πυράκτωσης. Αυτοί έχουν ένα λεπτό νήμα από βολφράμιο, το οποίο θερμαίνεται από ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι να αρχίσει να ακτινοβολεί λευκό φώς (λευκοπύρωση). Το νήμα βρίσκεται μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο απ’ το οποίο έχει αφαιρεθεί ο αέρας και στη θέση του έχουμε κάποιο αδρανές αέριο (αργό, άζωτο κ.λ.π). Το αέριο αυτό βοηθά στο να μην καίγεται εύκολα το νήμα.
Υπάρχουν ακόμη κάποιοι λαμπτήρες οι οποίοι στο εσωτερικό τους δεν έχουν αντίσταση (σύρμα), αλλά κάποιο αέριο το οποίο ακτινοβολεί όταν το διαπερνά ηλεκτρικό ρεύμα. Ανάλογα με το είδος του αερίου έχουμε ακτινοβολία με διαφορετικό χρώμα και ο λαμπτήρας λέγεται αντίστοιχα : λαμπτήρας νέου (κόκκινο φώς), λαμπτήρας ατμών νατρίου (έντονο κίτρινο φώς) κ.λ.π.