Πυκνωτής

πυκνωτής
Αλλαγή της χωρητικότητας ενός μεταβλητού πυκνωτή.

Οι πυκνωτές είναι οι μόνες ηλεκτρικές διατάξεις (με εξαίρεση τις μπαταρίες), που αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Παρότι υπάρχουν πολλοί τύποι πυκνωτών, όλοι έχουν δύο αγώγιμες μεταλλικές πλάκες (οπλισμοί). Αυτές χωρίζονται με κάποιο μονωτικό υλικό (π.χ. χαρτί ή αέρα), το οποίο λέγεται διηλεκτρικό.
Η χαρακτηριστική ιδιότητα του πυκνωτή είναι η χωρητικότητα, πόσο δηλαδή φορτίο μπορεί να αποθηκευθεί κάτω από μια συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση.
Η χωρητικότητα μετριέται σε Farad πρός τιμή του Φαραντέι (Michael Faraday).
Υπάρχουν πυκνωτές στους οποίους οι οπλισμοί είναι σταθεροί, άρα και η χωρητικότητα τους.
Σε άλλους όμως, οι οπλισμοί είναι δυνατόν να μετακινηθούν, αλλάζοντας έτσι και την τιμή της χωρητικότητας. Οι τελευταίοι πυκνωτές λέγονται μεταβλητοί.
Οι πυκνωτές είναι ζωτικής σημασίας εξαρτήματα πολλών ηλεκτρικών συσκευών, από τα πλυντήρια μέχρι τα στερεοφωνικά. Χρησιμοποιούνται τέλος και για τον διαχωρισμό του συνεχούς (d.c.) απο το εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.).