Αναγέννηση

Ανεμοδείκτης - Υγρόμετρο - Βαρόμετρο
Ο ανεμοδείκτης της φωτογραφίας καταγράφει την κατεύθυνση του ανέμου σ’ ένα στρογγυλό δίσκο. Το υγρόμετρο του 1780 χρησιμοποιεί την απορροφητικότητα της ανθρώπινης τρίχας για να μετράει την υγρασία της ατμόσφαιρας. Τέλος στο βαρόμετρο του 1753 οι μεταβολές της πιέσεως διαβάζονται πιο εύκολα επειδή το επάνω τμήμα της υδραργυρικής στήλης είναι κεκλιμένο.

Η μετεωρολογία αρχίζει να γίνεται επιστήμη γύρω στα 1600 όταν ο Γαλιλαίος εφευρίσκει το πρώτο θερμόμετρο.
Πενήντα χρόνια αργότερα ο μαθητής του, Ευαγγελίστα Toricelli, κατασκευάζει το βαρόμετρο.
Το 1780 κατασκευάστηκε το πρώτο υγρόμετρο, ενώ οι ανεμοδείκτες που ήταν γνωστοί από την αρχαιότητα συνέχισαν να βελτιώνονται.
Στα 1790 είχε συμπληρωθεί η βασική συλλογή οργάνων.