Βαρομετρικό υψηλό (αντικυκλώνας)

Στενά του Γιβραλτάρ
Ο καλός καιρός επιτρέπει να δούμε τα στενά του Γιβραλτάρ, καθώς επίσης και μεγάλο μέρος της Ισπανίας και του Μαρόκο, στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Με τον όρο “αντικυκλώνας” εννοούμε το σύστημα εκείνο το οποίο στην επιφάνεια του εδάφους παρουσιάζει τιμές ατμοσφαιρικής πίεσης μεγαλύτερες από εκείνες που παρουσιάζει η γύρω περιοχή.
Ο αντικυκλώνας είναι το κατεξοχήν σύστημα “καλοκαιρίας”. Όταν όμως είναι εξασθενημένος, μπορούν να εισχωρήσουν στην περιοχή του μέτωπα οπότε να παρατηρηθεί κακοκαιρία.
Ανάλογα με τη θερμοκρασία που επικρατεί στην κεντρική περιοχή του αντικυκλώνα είναι δυνατόν να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες:
Ψυχρός αντικυκλώνας, είναι εκείνος στον οποίο η θερμοκρασία της κεντρικής περιοχής είναι μικρότερη από εκείνη των γειτονικών περιοχών.
Θερμός αντικυκλώνας, είναι εκείνος στον οποίο η θερμοκρασία της κεντρικής περιοχής είναι μεγαλύτερη από εκείνη των γειτoνικών περιοχών.