Επίδραση της υγρασίας

Ο δείκτης θερμοκρασίας -υγρασίας
Ο δείκτης θερμοκρασίας -υγρασίας (καμπύλη γραμμή) βασίζεται στη σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία και στη σχετική υγρασία του αέρος. Για τον καθορισμό του δείκτη σύρεται μια γραμμή ανάμεσα στις ενδείξεις θερμοκρασίας και υγρασίας. Το σημείο όπου αυτή τέμνει την καμπύλη γραμμή ορίζει το δείκτη θερμοκρασίας-υγρασίας. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο πιο μεγάλη δυσφορία αισθάνεται ο μέσος άνθρωπος.

Ο καιρός έχει τεράστια επίδραση στην υγεία του ανθρώπου. Σε πολλές περιπτώσεις η σχέση είναι προφανής και σαφώς βιολογικές.
Ένας δείκτης της ενόχλησης που προκαλεί ο θερμός ή ο υγρός καιρός είναι δείκτης θερμοκρασίας-υγρασίας και βασίζεται στη σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία και στη σχετική υγρασία του αέρος.