Επίδραση του ανέμου

Ο πύργος των Αέρηδων
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι οι άνεμοι ήταν θεότητες. Στην Αθήνα υπάρχει και σήμερα ο πύργος των Αέρηδων, που κτίσθηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. Στις οκτώ πλευρές του φέρει ανάγλυφες παραστάσεις των οκτώ ανέμων, ένας για κάθε διεύθυνση του ορίζοντα. Τέσσερις από αυτούς εικονίζονται.

Ο άνεμος επίσης πιστεύεται ότι επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη διάθεση.
Στη νότια Γαλλία ο vent du Midi, ένας θερμός και υγρός άνεμος, θεωρείται κατά την κοινή αντίληψη υπεύθυνος για πονοκεφάλους, ρευματισμούς, επιληπτικές κρίσεις, κρίσεις άσθματος και ορισμένα είδη βρεφικού πυρετού.
Αυτές οι απόψεις ίσως να έχουν μία επιστημονική εξήγηση, ίσως να είναι αποτελέσματα αρχαίων προλήψεων.