Η επίδραση της θερμοκρασίας

Η επίδραση της θερμοκρασίας
Το διπλανό διάγραμμα συντάχθηκε με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο το 1864. Οι τρεις γραμμές αντιπροσωπεύουν την ελάχιστη, μέση και τη μέγιστη θερμοκρασία κάθε μήνα. Οι κατακόρυφες στήλες δείχνουν τον αριθμό των ατόμων που συνελήφθησαν για εγκληματικές ενέργειες. Οι λιγότερες συλλήψεις (624) έγιναν τον Ιανουάριο, οι περισσότερες (1.243) τον Ιούλιο.

Σε μία άλλη κλασσική μελέτη, ο O.E. Dexter μελετώντας 40.000 περίπου συλλήψεις που έγιναν με κατηγορίες άδικης επίθεσης και κακώσεων στην πόλη της Ν.Υόρκης, βρήκε ότι ο ρυθμός ανόδου συμβαδίζει με την άνοδο της θερμοκρασίας.
Τον Ιανουάριο ο αριθμός των συλλήψεων ήταν μικρός, τον Ιούλιο έφτανε στην αιχμή του -για να πέσει με την αποχαυνωτική υγρή ζέστη του Αυγούστου.