Η σημασία της ταχύτητας

Χειριστές στο παρισινό τηλεγραφείο
Χειριστές στο παρισινό τηλεγραφείο παίρνουν στοιχεία από τις παρατηρήσεις για να τα αναμετα-δώσουν στη Γαλλική Μετερεωλογική Υπηρεσία που ιδρύθηκε στα 1856 σαν άμεσο αποτέλεσμα της καταστροφής του συμμαχικού στόλου στη Μπαλακλάβα. Στα 1863 στη Γαλλία δημοσιευόταν τακτικά ένας χάρτης που έδινε τη μετερεωλογική εικόνα ολόκληρης της Ευρώπης.

Στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν πια τα όργανα για να μπορέσουν να γίνουν ακριβείς μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Όμως, αυτές οι παρατηρήσεις είναι άχρηστες αν δεν μεταδοθούν αμέσως. Στα μέσα του αιώνα ο τηλέγραφος προσέφερε αυτή τη δυνατότητα.
Στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, ένας τυφώνας αιφνιδίασε και κατέστρεψε το Γαλλο-Αγγλικό στόλο στη Μπαλακλάβα (αριστερά). Η καταστροφή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι ειδήσεις για την επερχόμενη θύελλα είχαν μεταδοθεί εγκαίρως. Δύο χρόνια μετά την καταστροφή του στόλου, με την πρωτοβουλία της Γαλλίας, εγκαταστήθηκε το πρώτο τηλεγραφικό μετεωρολογικό δίκτυο στον κόσμο.
Η σημασία της σωστής και έγκαιρης πρόβλεψης του καιρού έχει τεράστια σημασία. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, λίγο πριν από την απόβαση στην Νορμανδία, συνεχής κακοκαιρία έπληττε τα παράλια της Γαλλίας, καθιστώντας την απόβαση αδύνατη. Ξημερώνοντας η 6η Ιουνίου 1944, ο καιρός ήταν συννεφιασμένος και ψιλόβρεχε.
Οι Γερμανοί πίστευαν ότι οι Σύμμαχοι δε θα έκαναν απόβαση με αυτό τον αβέβαιο καιρό. Οι Σύμμαχοι, όμως, έχοντας καλύτερες μετεωρολογικές πληροφορίες, ήξεραν ότι εκείνη τη μέρα θα υπήρχε ένα κενό καλοκαιρίας ανάμεσα στις συνεχείς υφέσεις. Η πορεία του πολέμου, και της ανθρωπότητας, είχε αλλάξει.