Ιονόσφαιρα

Ιονόσφαιρα
Οι ζώνες ανάκλασης των ραδιοφωνικών κυμάτων της ιονόσφαιρας, εκτείνονται περίπου από το ύψος των 50 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, έως το ύψος των 300 χλμ.

Σε μεγάλα ύψη, η ηλιακή ακτινοβολία μεγάλης ενέργειας (ιώδες) φορτίζει πολύ μικρά σωματίδια. Δηλαδή αυτά τα σωματίδια αποκτούν ηλεκτρικό φορτίο, γίνονται ιόντα. Η περιοχή αυτή της ατμόσφαιρας ονομάζεται ιονόσφαιρα.
Η ύπαρξη της ιονόσφαιρας μας επιτρέπει τη μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις π.χ. ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα. Έτσι, το ραδιοφωνικό σήμα εκπέμπεται από την πηγή (το ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στη Ν.Υόρκη), “χτυπάει” πάνω στα φορτισμένα σωματίδια της ιονόσφαιρας, αλλάζει διεύθυνση -όπως ένα μπαλάκι του τένις που χτυπάει πάνω στον τοίχο- και κατευθύνεται προς το δέκτη (στο ραδιόφωνό μας, που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιό μας).