Καταιγίδα – βροντή – κεραυνός

Σχηματική παράσταση της εξέλιξης μιάς καταιγίδας
Σχηματική παράσταση της εξέλιξης μιάς καταιγίδας.

Οι καταιγίδες δεν είναι τίποτα άλλο παρά θύελλες που εκτός από τη βροχή υπάρχουν και κεραυνοί. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι γιατί υπάρχει ατή η διαφορά. Πιστεύουμε, όμως, ότι βασική αιτία είναι ο πάγος που υπάρχει στα ανώτερα στρώματα ορισμένων νεφών. Δηλαδή όσο πιο “ψηλό” είναι ένα σύννεφο, τόσο πιο πιθανό είναι να προκαλέσει καταιγίδα.
Τρία είναι τα στάδια της καταιγίδας:
Πρώτο στάδιο: Αστάθεια
Δεύτερο στάδιο: Ενίσχυση
Τρίτο στάδιο: Εκτόνωση και ισορροπία