Κινέζοι

Λέι Τσεν Τζου, ο θεός του κεραυνού
Ο Λέι Τσεν Τζου, αριστερά, είναι ο θεός του κεραυνού. Έχει ένα φωτοστέφανο από φωτιά, που συμβολίζει τη δύναμή του. Το τύμπανο στο πλευρό του δημιουργεί τη βροντή και το τσεκούρι του σκίζει τα δέντρα. Για το θεό του ανέμου, Φέι Λιεν, που παριστάνεται με σώμα δράκοντα, αρκούν τα δυνατά πνευμόνια του για τη δημιουργία θύελλας.

Η μελέτη του καιρού αρχίζει σαν παραμύθι. Για τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο καιρός ήταν ένα φαινόμενο που το όριζαν οι θεοί, και οι ιερείς των πρωτόγονων φυλών συνέδεαν τις θύελλες και την καλοκαιρία με τα καπρίτσια των θεών.
Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν την αντίστοιχη μυθολογία.
Στο διπλανό σχήμα, δύο πανάρχαιοι Κινέζικοι θεοί παριστάνονται ενώ δημιουργούν μια καταιγίδα.