Μεσόσφαιρα

Η μεσόσφαιρα
Η μεσόσφαιρα εκτέινεται πάνω από την στρατόσφαιρα.

Η μεσόσφαιρα εκτείνεται από το τέλος της στρατόπαυσης μέχρι την αρχή της μεσόπαυσης, που βρίσκεται σε ύψος 80km. Η θερμοκρασία πέφτει συνεχώς και φτάνει στους -100οC.
Η μεσόπαυση είναι η πιο ψυχρή περιοχή της γήινης ατμόσφαιρας. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίας οφείλονται στην απουσία όζοντος σ’ αυτά τα μεγάλα ύψη.
Στη μεσόπαυση, και ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στους πόλους της Γης, παρατηρούνται συχνά τα “φωτεινά φωσφορίζοντα νέφη”. Αυτά είναι σύννεφα που αποτελούνται από κομματάκια σκόνης που είναι καλυμμένα με πάγο.