Μετεωρολογικοί χάρτες

Μετεωρολογικοί χάρτες
Στο χάρτη φαίνονται δύο στάδια από την ανάπτυξη και κίνηση μιας ισχυρής ύφεσης τη χειμερινή περίοδο στο Βόρειο Ατλαντικό.

Οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις σημειώνονται πάνω σε γεωγραφικούς χάρτες. Συνήθως πάνω στο χάρτη σημειώνουμε ενδείξεις πίεσης, το είδος των μετώπων και τη διεύθυνση του ανέμου. Ο συμβολισμός είναι διεθνής.
Ειδικά σύμβολα για την απεικόνιση των μετεωρολογικών δεδομένων για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν από τον Γιόχαν Χάινριχ Λάμπερτ το 1758. Αυτός χρησιμοποίησε καβαλιστικά σημεία, όμοια με εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι αστρονόμοι του Μεσαίωνα.
Ήταν οι πρόδρομοι των σύγχρονων μετεωρολογικών συμβόλων.