Μετωπική ύφεση

Διάφορα στάδια δημιουργίας και εξέλιξης μιας μετωπικής ύφεσης.
Διάφορα στάδια δημιουργίας και εξέλιξης μιας μετωπικής ύφεσης.

Οι υφέσεις αυτές δημιουργούνται κατά μήκος των μετώπων.
Σύμφωνα με τη θεωρία η διαχωριστική επιφάνεια ανάμεσα σε δύο αέριες μάζες παρουσιάζει κάποια στιγμή, εξαιτίας κάποιου αιτίου, έναν ελαφρό κυματισμό. Υπάρχει η δυνατότητα αυτός ο κυματισμός να μεγαλώσει με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας γλώσσας θερμού αέρα μέσα στην ψυχρή αέρια μάζα.
Από εδώ και μπρος το σύστημα αρχίζει να μετακινείται. Στην κατάσταση αυτή έχουν ήδη δημιουργηθεί ένα θερμό και ένα ψυχρό μέτωπο. Το ψυχρό μέτωπο κινείται πιο γρήγορα από το θερμό.
Όταν το προφτάσει, ενώνονται και δημιουργούν ένα συνεσφιγμένο μέτωπο.
Όταν το ψυχρό μέτωπο προλάβει το θερμό σε όλη του την έκταση, το θερμό μέτωπο εξαφανίζεται και δημιουργείται ένας στρόβιλος που γρήγορα εξαφανίζεται. Το φαινόμενο έχει τελειώσει.