Οι πρώτες επιστημονικές προσπάθειες

 von Neuman
Στη φωτογραφία φαίνεται ο von Neuman δίπλα στον υπολογιστή του, τον MANIAC.

Οι μετεωρολόγοι πάντα πίστευαν ότι αν είχαν πλήθος στοιχείων και ένα μηχάνημα ικανό να κάνει χιλιάδες υπολογισμών με αυτά τα στοιχεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαν να προβλέψουν τον καιρό.
Το 1940-1950, ο John von Neuman, ο “πατέρας” των σύγχρονων υπολογιστών, κατασκεύασε τον πρώτο υπολογιστή που μπορούσε να επεξεργάζεται τεράστιες ποσότητες στοιχειών και να δίνει απαντήσεις. Τον ονόμασε MANIAC.
Μια ομάδα μετεωρολόγων του πρότεινε να τον δοκιμάσουν στην πρόβλεψη του καιρού.
Ο von Neuman ενθουσιάστηκε και με τους βοηθούς του προσπάθησε να βρει ένα σύνολο από εξισώσεις που θα περιέγραφαν τη δημιουργία του καιρού για να μπορέσει να τροφοδοτήσει στη συνέχεια το μηχάνημα.
Η πρώτη πρόβλεψη ήταν επιτυχής, αλλά τα επόμενα αποτελέσματα ήταν απολύτως λανθασμένα -επιβεβαιώνοντας ότι η πρόβλεψη του μηχανήματος είναι σωστή μόνο όταν οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται είναι σωστές.
Από τότε οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να τελειοποιήσουν τις εξισώσεις.