Στρατόσφαιρα

Η στρατόσφαιρα
Η στρατόσφαιρα είναι εκείνο το στρώμα της ατμόσφαιρας που βρίσκεται πάνω από την τροπόσφαιρα.

Πάνω από την τροπόπαυση εκτείνεται η στρατόφαιρα. Μέχρι το ύψος των 35Km η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και κατόπι αρχίζει και αυξάνεται σημαντικά μέχρι το ύψος των 50km όπου φτάνει στους 0οC. Η αύξηση της θερμοκρασίας στη στρατόσφαιρα οφείλεται στο όζον.
Χαρακτηριστικό της στρατόσφαιρας είναι η μεγάλη ξηρασία. Δεν υπάρχουν υδρατμοί.
Πάνω από την στρατόσφαιρα για λίγα χιλιόμετρα, υπάρχει η στρατόπαυση, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθε