Το πρόβλημα της ραδιενέργειας

Ραδιενεργό σύννεφο πάνω από την Ευρώπη μετά από το ατύχημα στο Chernobyl
Στο σχήμα φαίνεται πως απλώθηκε το ραδιενεργό σύννεφο πάνω από την Ευρώπη μετά από το ατύχημα στο Chernobyl. Αυτές οι ουσίες πρόκειται να μειωθούν στο μισό μετά από μια χρονική περίοδο που κυμαίνεται από 6.600 έως 2.130.000 χρόνια, και πρόκειται να σκοτώσουν 5.000 έως 75.000 ανθρώπους.

Τα επικίνδυνα αποτελέσματα της ραδιενέργειας είναι δύο ειδών:
Πρώτον, ο άμεσος κίνδυνος από τη ραδιενέργεια μετά από κάποια ατύχημα.
Δεύτερον, το πρόβλημα της αποθήκευσης των ραδιενεργών καταλοίπων.
Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας παράγει υλικά που θέλουν χιλιάδες χρόνια για να “διαλυθούν”. Μέχρι τότε πρέπει να αποθηκευτούν σε μέρος υψίστης ασφαλείας με υψηλό κόστος. Όμως, κανείς δε θέλει μια τέτοια αποθήκη δίπλα στο σπίτι του.
Προς το παρόν, πολλές πλούσιες χώρες “λύνουν” το πρόβλημα με το να αδειάζουν τα πυρηνικά τους απόβλητα είτε στους ωκεανούς είτε σε φτωχές χώρες του Τρίτου Κόσμου, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.