Τροπόσφαιρα

Η τροπόσφαιρα
Η τροπόσφαιρα είναι το χαμηλότερο στρώμα της ατμόσφαιρας.

Η τροπόσφαιρα απλώνεται από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το ύψος των 17Km περίπου. Αυτό το ύψος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή της Γης πάνω από την οποία βρίσκεται. Έτσι πάνω από το βόρειο πόλο η τροπόσφαιρα έχει ύψος 8km ενώ πάνω από τον Ισημερινό, 12Km. (Το ψηλότερο βουνό της Γης, το Everest, έχει ύψος 11Km περίπου).
Το χαρακτηριστικό της τροπόσφαιρας είναι ότι όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα τόσο πέφτει η θερμοκρασία. Ενώ η θερμοκρασία στο έδαφος είναι περίπου 15οC στο όριο της τροπόσφαιρας φτάνει μέχρι και τους -80οC, πάλι ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε.
Στην τροπόσφαιρα συμβαίνουν όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα (βροχές, άνεμοι, καταιγίδες). Αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της ατμόσφαιρας: το 75% της συνολικής ατμοσφαιρικής μάζας βρίσκεται στην τροπόσφαιρα.
Πάνω από την τροπόσφαιρα και για μερικά χιλιόμετρα ακόμη, υψώνεται η τροπόπαυση. Στην τροπόπαυση η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.