Υδρατμοί – υγρασία

Βουνά από πάγο στη νοτιοδυτική ακτή της Χιλής
Βουνά από πάγο στη νοτιοδυτική ακτή της Χιλής.

Η ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στο κατώτερο τμήμα της, την τροπόσφαιρα, περιέχει πάντα υδρατμούς. Οι υδρατμοί δεν είναι παρά νερό σε αέρια μορφή. Σε μία ορισμένη θερμοκρασία ο αέρας μπορεί να συγκρατήσει μία συγκεκριμένη ποσότητα υδρατμών.
Οι υδρατμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο.
Αυτό το ποσό υδρατμών μπορούμε να το περιγράψουμε με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι με την έννοια της υγρασίας, της απόλυτης υγρασίας.