Υδρολογικός κύκλος

Υδρολογικός κύκλος
Το νερό ανακυκλώνεται από τους ωκεανούς στην ατμόσφαιρα στο έδαφος και πάλι πίσω στους ωκεανούς. Παρόλο που μερικά τμήματα του νερού δεν είναι διαθέσιμα για χιλιάδες χρόνια.

Με τον όρο “υδρολογικό κύκλο” εννοούμε τη γενική κίνηση της υδάτινης μάζας σ`όλες της τις φάσεις και από όλους τους δυνατούς δρόμους
Σημαντικά τμήματα του υδρολογικού κύκλου θεωρούνται: η εξατμισοδιαπνοή, η βροχή και η αποθήκευση νερού στην επιφάνεια του εδάφους και μέσα σ’ αυτό (λίμνες, κοιτάσματα νερού) καθώς και η οριζόντια μεταφορά του νερρού από ή προς μία περιοχή (ποτάμια)