Όξινη βροχή

Διάβρωση  ταφόπετρας από όξινα αποθέματα
Το μεγαλύτερο μέρος της επιγραφής αυτής της ταφόπετρας, σκαλισμένης στα 1817, έχει διαβρωθεί από όξινα αποθέματα.

Ένας άλλος σημαντικός αέριος ρύπος είναι το διοξείδιο του θείου (SO2). Το διοξείδιο του θείου παράγεται από τον άνθρωπο με την καύση καυσίμων που περιέχουν θείο (S) όπως είναι η βενζίνη που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας.
Το διοξείδιο του θείου μετατρέπεται στην ατμόσφαιρα σε θειικό οξύ (H2SO4) το οποίο πέφτει μαζί με τη βροχή προκαλώντας φοβερές καταστροφές. Βασικά του θύματα είναι τα φυτά, τα οποία “καίγονται” και καταστρέφονται. Επίσης προκαλεί σημαντική καταστροφή στα μνημεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου υπάρχουν χιλιάδες αρχαίων μνημείων.