Ανεμόμετρο

Aνεμόμετρο κυπέλλου
Στο εκθετήριο παρουσιάζεται ένα ανεμόμετρο κυπέλλου.

Όργανο μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου.