Βαρόμετρο

Φορητό Βαρόμετρο Fortin.
Φορητό Βαρόμετρο Fortin.

Φορητό Βαρόμετρο Fortin.
Όργανο για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης.