Διμεταλλικό Θερμόμετρο

Διμεταλλικό Θερμόμετρο
Στο εκθετήριο παρουσιάζεται ένα Διμεταλλικό Θερμόμετρο.