Υγρόμετρο

Υγρόμετρο ή Ψυχρόμετρο.
Υγρόμετρο ή Ψυχρόμετρο.

Όργανο για τη μέτρηση της υγρασίας του αέρα