Άνεμος

Γή και άνεμος
Ταχύτητες της Γης σε διάφορα γεωγραφικά πλάτη. Η περιστροφική κίνηση της Γης επηρεάζει τους ανέμους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ανέμου τα οποία μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε είναι η ταχύτητα και η διεύθυνση.
Το κύριο όργανο που χρησιμοποιούμε είναι το ανεμόμετρο.
Υπάρχουν δύο είδη ανεμόμετρων: ανεμόμετρα κυπέλλων και ανεμόμετρα έλικας.