Ανεμόμετρο κυπέλλου

Ανεμόμετρο κυπέλου
Στην κορυφή του στύλου είναι στερεωμένο ένα ανεμόμετρο κυπέλου.

Το ανεμόμετρο κυπέλλου αποτελείται από μικρά κύπελλα (συνήθως τρία στον αριθμό) τα οποία είναι στερεωμένα στις άκρες οριζόντιων ακτινωτών βραχιόνων που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 120ο.
Ο άνεμος εξαναγκάζει το σύστημα σε περιστροφή και από την ταχύτητα περιστροφής του ανεμομέτρου μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του ανέμου. Δε μπορούμε όμως να υπολογίσουμε τη διεύθυνση του ανέμου.