Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Όργανο μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων.
Όργανο μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Κάθε αέριο απορροφά ακτινοβολία συγκεκριμένης ενέργειας. Όταν λέμε δηλαδή ότι “το Χ αέριο απορροφά την πράσινη ακτινοβολία” σημαίνει ότι αν ανάμεσα σε εμάς και σε μία πηγή λευκού φωτός υπάρχει αυτό το αέριο, το φως το οποίο θα περάσει μέσα από αυτό και θα φτάσει σε εμάς, θα έχει όλα τα χρώματα της ίριδας εκτός από το πράσινο.
Η μέτρηση των αέριων ατμοσφαιρικών ρύπων στηρίζεται στην απορρόφηση τμήματος της ακτινοβολίας από αυτούς. Έτσι, σε ειδικά μηχανήματα, εισάγεται δείγμα του ατμοσφαιρικού αέρα προς μελέτη. Όταν το αέριο βρίσκεται μέσα στο θάλαμο μελέτης, εκπέμπεται μία ακτινοβολία συγκεκριμένης ενέργειας, η οποία διαπερνά το δείγμα.
Στην άλλη άκρη του θαλάμου υπάρχει ένας αισθητήρας ο οποίος “καταγράφει” την ακτινοβολία που φτάνει σε αυτόν. Βλέποντας την ενέργεια της ακτινοβολίας που έχει απορροφηθεί καθώς και το μέγεθος αυτής της απορρόφησης μπορούμε να βρούμε τη συγκέντρωση του αέριου ρύπου στην ατμόσφαιρα.