Πίεση

Ο αέρας "ρέει" από θέσεις υψηλότερης πίεσης, σε θέσεις χαμηλότερης.
Ο αέρας “ρέει” από θέσεις υψηλότερης πίεσης, σε θέσεις χαμηλότερης.

Οποιοδήποτε υλικό σώμα έχει συγκεκριμένη μάζα, αποτελείται από ένα συγκεκριμένο ποσό ύλης. Η κάθε μάζα έλκεται προς το κέντρο της Γης με μία δύναμη ίση με το βάρος της. Αν διαιρέσουμε τη δύναμη προς την επιφάνεια μπορούμε να υπολογίσουμε την πίεση. Αυτό το κλάσμα δύναμης προς επιφάνεια, η πίεση, είναι η αιτία που μια πινέζα μπάινει στον πίνακα αλλά δε μπαίνει το δάχτυλό μας. Η δύναμη είναι ίδια σε κάθε περίπτωση αλλά η επιφάνεια είναι διαφορετική. Στην περίπτωση της πινέζας είναι μικρότερη, άρα η πίεση είναι μεγαλύτερη.
Ακόμη και ο αέρας, παρότι δεν είναι ορατός, έχει μάζα, και κατά συνέπεια εξασκεί μια πίεση.