Τορρικέλλι Ευαγγελίστα

Ευαγγελίστα Τορρικέλλι
Πορτρέτο του Ιταλού φυσικού Ευαγγελίστα Τορρικέλλι.

Ο Τορρικέλλι (Torricelli, 1608-1647) , ήταν Ιταλός φυσικός, που εργάστηκε σαν βοηθός του Γαλιλαίου στη Φλωρεντία.
Ασχολήθηκε κυρίως με την πειραματική επιβεβαίωση των νόμων της πτώσης των σωμάτων, που είχαν διατυπωθεί από το Γαλιλαίο.
Ανακάλυψε το υδραργυρικό βαρόμετρο, το οποίο ακόμα και σήμερα παραμένει η ακριβέστερη μέθοδος για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης.