Υγρασία

Η μέτρηση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα
Όπως φαίνεται στο διπλανό πίνακα, ο αέρας των 86ο F είναι “κορεσμένος” (100% υγρασία) όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχουν 30,4 γραμμάρια υδρατμών ανά κυβικό μέτρο.

Η μέτρηση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα.
Τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης των υδρατμών περιγράφονται με το γενικό όνομα υγρόμετρα.