Ψυχρόμετρο

Ψυχρόμετρο
Σχηματική παράσταση της λειτουργίας ενός ψυχρόμετρου.

Τα ψυχρόμετρα αποτελούνται από δύο θερμόμετρα. Το ένα μετρά τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κανονικά (ξηρό θερμόμετρο) ενώ το άλλο είναι καλυμμένο με ένα υλικό διαποτισμένο με απεσταγμένο νερό (υγρό θερμόμετρο).
Το νερό από το υλικό που καλύπτει το υγρό θερμόμετρο εξατμίζεται. Τι σημαίνει όμως “εξατμίζεται”;
Σημαίνει ότι απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον ώστε να μετατρέψει το νερό (που βρίσκεται σε υγρή μορφή) σε υδρατμό. ʼρα αφού απορροφά θερμότητα, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος γύρω από το υγρό θερμόμετρο πέφτει.
Συνεπώς το υγρό θερμόμετρο θα δείχνει μικρότερη θερμοκρασία από το ξηρό θερμόμετρο.
Είναι προφανές ότι η εξάτμιση αυτή θα είναι μεγαλύτερη όσο η συγκέντρωση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι μικρότερη και όσο η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη.
Από ειδικούς πίνακες, ξέροντας τη θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ξηρού και του υγρού θερμομέτρου, μπορούμε να υπολογίσουμε την υγρασία της ατμόσφαιρας.