Όζον

Πειραματικό μπαλόνι με όργανα για μετηση του όζοντος
Πειραματικό μπαλόνι το οποίο μεταφέρει τα κατάλληλα όργανα για μετηση του όζοντος.

Το στρατοσφαιρικό όζον μπορεί να μετρηθεί είτε με πειραματικά μπαλόνια (μικρά αερόστατα) τα οποία μεταφέρουν όργανα για επιτόπιες μετρήσεις στη στρατόσφαιρα είτε από το έδαφος με ειδικά όργανα.
Έχουμε πει ότι το όζον απορροφά την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι μετρώντας την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος μπορούμε να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του όζοντος.
Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται ειδικά όργανα που ονομάζονται φασματόμετρα.