Βόμβα Κοβαλτίου

Βόμβα Κοβαλτίου
Μοντέλο: THERATRON Junior, Καναδάς. Παραχωρήθηκε στο Τ.Μ.Θ. από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η “διάρκειά” της ραδιενέργειας του Κοβαλτίου (χρόνος ημίσειας ζωής) είναι περισσότερη από πέντε χρόνια. Η ακρίβεια του οργάνου επιτρέπει την ακτινοβόληση πεδίου πλευράς πέντε εκατοστών, από απόσταση ενός μέτρου.

Πρόκειται για συσκευή που περιέχει ραδιενεργό κοβάλτιο (Co60) για ακτινοθεραπεία.
Παράγεται ακτινοβολία γάμα (ακτίνες γ), η οποία χρησιμοποιείται για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού.
Οι δέσμες των ακτινών εστιάζονται και διασταυρώνονται στην περιοχή του όγκου, έτσι ώστε να απελευθερώνουν εκεί τη μέγιστη ενέργειά τους, προφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό τους υγιείς ιστούς.