Ηλεκτροεγκεφαλογράφος

Ηλεκτροεγκεφαλογράφος Μοντέλο Reega-VIII, ALVAR Electronic, Γαλλία 1954
Μοντέλο Reega-VIII, ALVAR Electronic, Γαλλία 1954. Αποτελείται από ηλεκτρόδια, μεταλλάκτες απαγωγής, κανάλια χαμηλών συχνοτήτων, σταθερή πηγή τροφοδοσίας και συσκευή καταγραφής.

Η ηλεκτροεγκεφαλογραφία είναι εργαστηριακή ηλεκτροδιαγνωστική μέθοδος, που συνίσταται στην αναζήτηση, συλλογή, ενίσχυση και καταγραφή των βιοηλεκτρικών δυναμικών του εγκεφάλου, από το τριχωτό μέρος του κεφαλιού. Σκοπός της είναι η μελέτη των μεταβολών της εγκεφαλικής λειτουργίας, που οφείλονται σε διάφορα αίτια (οργανικά, φαρμακευτικά, ψυχολογικά, μεταβολικά).
Με τον ηλεκτροεγκεφαλογράφο καταγράφονται διαφορές ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ δύο σημείων του κρανίου. Τα ηλεκτρόδια συλλογής τοποθετούνται στο τριχωτό μέρος του κεφαλιού και συνδέονται με τους ενισχυτές του μηχανήματος, οι οποίοι πολλαπλασιάζουν τα δυναμικά, γιατί αυτά είναι πολύ ασθενικά.