Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης. Εταιρεία κατασκευής: SIEMENS AEG Αγορά: Α.Π.Θ. 1962 Διακριτική ικανότητα: 4 Angstrom (4 εκατομμυριοστά του χιλιοστού) Παραχωρήθηκε στο Τ.Μ.Θ. από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι ένα όργανο που μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη δομή ενός υλικού, αφού προηγουμένως προετοιμάσουμε κατάλληλα το δείγμα μας.
Αντί για τη φωτεινή δέσμη που χρησιμοποιεί το οπτικό μικροσκόπιο, το ηλεκτρονικό χρησιμοποιεί δέσμη ηλεκτρονίων. Η λειτουργία του στηρίζεται στη σκέδαση των ηλεκτρονίων της δέσμης από τα άτομα του υλικού.
Τα ηλεκτρόνια της σκέδασης προβάλλονται πάνω σε μία φθορίζουσα οθόνη και φωτογραφίζονται.
Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται στην Ιατρική σαν “περιγραφική μέθοδος” και όχι για τη μελέτη της δομής των υλικών.