Αρχαία Ελλάδα – Ιπποκράτης

Ο όρκος του Ιπποκράτη
Ο όρκος του Ιπποκράτη σε νεοελληνική απόδοση.

Τον 6ο π.χ. αιώνα η Ιατρική διδάσκεται σε Σχολές-φιλοσοφικά κέντρα, όπως του Κρότωνα, της Κνίδου και της Κω.
Ο μαθητής του Πυθαγόρα Αλκμαίωνας πρώτος ανακαλύπτει τις ανατομικές σχέσεις των αισθητηρίων οργάνων με τον εγκέφαλο. Διατυπώνει επίσης την άποψη πως στον εγκέφαλο εδράζεται ο νους και πως εκεί συντελούνται η λειτουργίες της σκέψης και της μνήμης. Δίκαια θεωρείται ως ο πρώτος επιστήμονας-ιατρός.
Η σημαντικότερη όμως ιατρική φυσιογνωμία της εποχής είναι ο Ιπποκράτης, που εδραίωσε τη συστηματική προσέγγιση και αντιμετώπιση του ασθενούς, αποκτώντας τον τίτλο του Πατέρα της Ιατρικής. Ο όρκος του Ι. δίδεται και από τους σύγχρονους γιατρούς κατά την αποφοίτησή τους.