Εναλλακτική ιατρική

Ιαπωνική κούκλα με σημεία βελονισμού.
Ιαπωνική κούκλα με σημεία βελονισμού.

Παράλληλα με τη σύγχρονη δυτική Ιατρική διάφορες εναλλακτικές μέθοδοι προσφέρονται ως μέσον ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου.
Η ομοιοπαθητική βασίζεται στη θεωρία της ζωικής δύναμης που διατρέχει τον άνθρωπο και διατηρεί το σωματικό, συγκινησιακό και διανοητικό του επίπεδο σε δυναμική ισορροπία με τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον.
Ο βελονισμός με την εισαγωγή λεπτών μεταλλικών βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία του δέρματος. στοχεύει στην εξισορρόπηση των δύο μορφών ( Ying και Yang ) της ενέργειας ( Chi ) που ρέει μέσα από τους 12 μεσημβρινούς του σώματος,