Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Σύγχρονο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
Σύγχρονο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Το οπτικό μικροσκόπιο, αν και εξελίχθηκε από την πρώτη του εμφάνιση το 17ο αι., περιορίζεται από το μήκος κύματος του φωτός(0,00025mm) σε μεγεθύνσεις μέχρι 2500 φορές.
Βασιζόμενο στην ιδιότητα των ηλεκτρονίων να συμπεριφέρονται ως ακτινοβολίες πολύ μικρού μήκους κύματος το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο επιτυγχάνει μεγεθύνσεις μέχρι και 1.000.000 φορές, με τη χρησιμοποίηση αντί φωτός δέσμης ηλεκτρονίων.
Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σαρώσεως η δέσμη των ηλεκτρονίων μετακινείται πάνω στο εξεταζόμενο αντικείμενο (το “σαρώνει”) δημιουργώντας έτσι μία ανάγλυφη αναπαράσταση της επιφανείας του.