Ο γιατρός – μάγος

Σπήλαιο Le Trois Freres Γαλλία, ανθρώπινη μορφή με στολή ελαφιού
Σπήλαιο Le Trois Freres Γαλλία, ανθρώπινη μορφή με στολή ελαφιού, πιθανότατα ιερέας-θεραπευτής.

Η ασθένεια και η φθορά συνοδεύουν τον άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στη γη.
Ο πρωτόγονος άνθρωπος φαίνεται ότι ξεχώριζε την απλή αδιαθεσία ή τις συνέπειες του γήρατος από σοβαρότερες ασθένειες, τις οποίες πίστευε ότι προκαλούσαν δαιμονικές δυνάμεις ή πνεύματα. Οι περιπτώσεις αυτές απαιτούσαν τις υπηρεσίες του γιατρού-μάγου ή σαμάνου.
Οι θεραπευτές αυτοί είχαν περίοπτη θέση στην προϊστορική κοινωνία και πέρα από την περίθαλψη των αρρώστων αναλάμβαναν και το ρόλο του αρχιερέα.
Ο γιατρός-μάγος συναντάται και σε πρωτόγονες κοινωνίες του σήμερα.