Πρώτοι ιστορικοί χρόνοι

Ιμχοτέπ
Ιμχοτέπ πέρα απο γιατρος ηταν και αστρολόγος, γραμματέας, ποιητής και αρχιτέκτονας.

Με την ανάδυση των πρώτων πολιτισμών η Ιατρική, αν και ακόμα άμεσα συνδεδεμένη με τη Θρησκεία, αρχίζει να αποκτά συστηματοποιημένη μορφή.
Ο αρχαιότερος γιατρός στην ιστορία είναι ο Αιγύπτιος Ιμχοτέπ που έζησε μεταξύ του 2700 και 2600π.χ. Αργότερα λατρεύτηκε ως ιαματική θεότητα και συγχωνεύθηκε με τον Ελληνικό θεό της Ιατρικής ,τον Ασκληπιό, που πιθανότατα ήταν επίσης ιστορικό πρόσωπο πριν θεοποιηθεί.
Ο Βαβυλώνιος αυτοκράτορας Χαμουραμπί (περί το 1750π.χ.) συμπεριέλαβε στον ομώνυμο νομοθετικό του Κωδικά και άρθρα που ρύθμιζαν την εξάσκηση της Ιατρικής.